Sản phẩm loại: Vòng pandora handmade

Chuồn chuồn

Chuồn chuồn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_46

Bướm nhỏ xinh

Bướm nhỏ xinh

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_45

Tháp eiffel

Tháp eiffel

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_44

Mặt chốt đầu hạt

Mặt chốt đầu hạt

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_43

Ống trụ hoa văn

Ống trụ hoa văn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_42

Ống trụ họa tiết

Ống trụ họa tiết

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_41

Sao biển

Sao biển

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_40

Voi con

Voi con

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_39

Ống trụ họa tiết

Ống trụ họa tiết

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_38

Con bướm hình trụ

Con bướm hình trụ

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_37

Mặt chốt đầu hạt mẫu 4

Mặt chốt đầu hạt mẫu 4

Giá: 2,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC85_4

Mặt chốt đầu hạt mẫu 3

Mặt chốt đầu hạt mẫu 3

Giá: 2,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC85_3

Ống trụ họa tiết

Ống trụ họa tiết

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_36

Cỏ 4 lá hình trụ

Cỏ 4 lá hình trụ

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_35

Nốt nhạc

Nốt nhạc

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_34

Ống trụ ngắn

Ống trụ ngắn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_33

Ống trụ họa tiết

Ống trụ họa tiết

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_32

Hoa hồng hình trụ

Hoa hồng hình trụ

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_31

Ống trụ xoáy tròn

Ống trụ xoáy tròn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_30

Đồng xu hoa văn

Đồng xu hoa văn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_29

Cỏ  4 lá

Cỏ 4 lá

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_28

Bông tuyết

Bông tuyết

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_27

Mặt chốt đầu hạt mẫu 2

Mặt chốt đầu hạt mẫu 2

Giá: 2,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC85_2

Ống trụ luồn dây cong mẫu 4

Ống trụ luồn dây cong mẫu 4

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC84_4

Ống trụ luồn dây cong mẫu 3

Ống trụ luồn dây cong mẫu 3

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC84_3

Ống trụ luồn dây cong mẫu 2

Ống trụ luồn dây cong mẫu 2

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC84_2

Trái tim hoa hồng

Trái tim hoa hồng

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_26

Sao chữ Phúc

Sao chữ Phúc

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_25

Hạt tròn

Hạt tròn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_24

Ống trụ đối xứng

Ống trụ đối xứng

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_23

Trái tim rỗng

Trái tim rỗng

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_22

Ống trụ dài

Ống trụ dài

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_21

LoadingUpdating…