Sản phẩm loại: Vòng pandora handmade

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 63

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 63

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_63

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 62

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 62

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_62

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 61

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 61

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_61

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 60

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 60

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_60

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 59

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 59

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_59

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 58

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 58

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_58

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 57

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 57

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_57

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 56

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 56

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_56

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 55

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 55

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_55

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 54

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 54

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_54

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 53

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 53

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_53

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 52

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 52

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_52

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 51

Mặt trắng nhỏ gắn vòng mẫu 51

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_51

Mặt chốt đầu đá mẫu 7

Mặt chốt đầu đá mẫu 7

Giá: 2,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC85_7

Mặt chốt đầu đá mẫu 6

Mặt chốt đầu đá mẫu 6

Giá: 2,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC85_6

Mặt chốt đầu đá mẫu 5

Mặt chốt đầu đá mẫu 5

Giá: 2,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC85_5

Ống trụ luồn dây cong mẫu 9

Ống trụ luồn dây cong mẫu 9

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC84_9

Ống trụ luồn dây cong mẫu 8

Ống trụ luồn dây cong mẫu 8

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC84_8

Ống trụ luồn dây cong mẫu 7

Ống trụ luồn dây cong mẫu 7

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC84_7

Ống trụ luồn dây cong mẫu 6

Ống trụ luồn dây cong mẫu 6

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC84_6

Ống trụ luồn dây cong mẫu 5

Ống trụ luồn dây cong mẫu 5

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC84_5

Hạt viền đỏ

Hạt viền đỏ

Giá: 5,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC82_1

Hạt trạm vàng nhỏ

Hạt trạm vàng nhỏ

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC81_1

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 3

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 3

Giá: 20,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC79_3

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 1

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 1

Giá: 20,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC79_2

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 2

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 2

Giá: 20,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC79_1

Hạt lấp lánh xanh đỏ

Hạt lấp lánh xanh đỏ

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC87_1

Hạt dẹt lấp lánh

Hạt dẹt lấp lánh

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC86

Sao 6 cánh

Sao 6 cánh

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_50

Cú mèo đáng yêu

Cú mèo đáng yêu

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_49

Chữ Love uốn lượn

Chữ Love uốn lượn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_48

Cá chép nhỏ

Cá chép nhỏ

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_47

LoadingUpdating…