Sản phẩm loại: Nguyên liệu Handmade

Set 10 túi màu pha

Set 10 túi màu pha

Giá: 10,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DS11

Dung dịch đất sét

Dung dịch đất sét

Giá: 30,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DS08

Ruột bút vẽ lên vải

Ruột bút vẽ lên vải

Giá: 5,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 30×45 cm

Vải aida 11CT 30×45 cm

Giá: 30,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 25x37cm

Vải aida 11CT 25x37cm

Giá: 16,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 20×30 cm

Vải aida 11CT 20×30 cm

Giá: 11,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 15x21cm

Vải aida 11CT 15x21cm

Giá: 7,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 13×18 cm

Vải aida 11CT 13×18 cm

Giá: 5,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 20x25cm

Vải aida 11CT 20x25cm

Giá: 9,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Chỉ DC thêu chữ thập

Chỉ DC thêu chữ thập

Giá: 4,000 VND

Còn hàng.
Mã số: CT01

Vải aida 11CT 10x15cm

Vải aida 11CT 10x15cm

Giá: 3,500 VND

Hết hàng
Mã số:

Sơn làm bóng đất sét

Sơn làm bóng đất sét

Giá: 15,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DS10

Kem mềm

Kem mềm

Giá: 5,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DS06

Kem ủ đất sét handmade

Kem ủ đất sét handmade

Giá: 20,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DS05

Túi 10 khoen đất sét

Túi 10 khoen đất sét

Giá: 5,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DS04

LoadingUpdating…
Pages: « First < Previous 3 4 5 67