Sản phẩm loại: Nguyên liệu Handmade

Ruột bút vẽ lên vải

Ruột bút vẽ lên vải

Giá: 5,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 30×45 cm

Vải aida 11CT 30×45 cm

Giá: 30,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 25x37cm

Vải aida 11CT 25x37cm

Giá: 16,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 20×30 cm

Vải aida 11CT 20×30 cm

Giá: 11,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 15x21cm

Vải aida 11CT 15x21cm

Giá: 7,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 13×18 cm

Vải aida 11CT 13×18 cm

Giá: 5,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Vải aida 11CT 20x25cm

Vải aida 11CT 20x25cm

Giá: 9,000 VND

Hết hàng
Mã số:

Chỉ DC thêu chữ thập

Chỉ DC thêu chữ thập

Giá: 4,000 VND

Còn hàng.
Mã số: CT01

Vải aida 11CT 10x15cm

Vải aida 11CT 10x15cm

Giá: 3,500 VND

Hết hàng
Mã số:

Chữ Love hai đầu chữ o trái tim

Chữ Love hai đầu chữ o trái tim

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Thanh ngang chữ Love to

Thanh ngang chữ Love to

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Mỏ neo trong bánh lái

Mỏ neo trong bánh lái

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Ổ khóa love

Ổ khóa love

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Tháp eiffel chuẩn

Tháp eiffel chuẩn

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Trái tim Made With Love

Trái tim Made With Love

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Bánh lái mảnh

Bánh lái mảnh

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Ống trụ biểu tượng hòa bình

Ống trụ biểu tượng hòa bình

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Ống trụ mặt cười

Ống trụ mặt cười

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Ống trụ đôi trái tim

Ống trụ đôi trái tim

Giá: 3,000 VND

Hết hàng
Mã số: GC145

Kéo cho trẻ em

Kéo cho trẻ em

Giá: 19,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DC19

Thước cuộn

Thước cuộn

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DC18

DC11 Cúc (Khuy dừa)

DC11 Cúc (Khuy dừa)

Giá: 500 VND

Còn hàng.
Mã số: DC11

DC06 Kìm bấm

DC06 Kìm bấm

Giá: 50,000 VND

Còn hàng.
Mã số: DC06

DC02 Kéo cắt viền

DC02 Kéo cắt viền

Giá: 30,000 VND

Hết hàng
Mã số: DC02

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 15

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 15

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số:

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 14

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 14

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số:

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 11

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 11

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số:

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 13

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 13

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số:

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 16

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 16

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số:

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 12

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 12

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số:

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 10

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 10

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số:

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 9

Ruy băng in hình 2.5cm (1m) mẫu 9

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số:

LoadingUpdating…