Sản phẩm loại: Làm vòng tay Handmade

Đá trơn nhỏ mẫu 7

Đá trơn nhỏ mẫu 7

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: TR52_7

Đá trơn nhỏ mẫu 6

Đá trơn nhỏ mẫu 6

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: TR52_6

Đá trơn nhỏ mẫu 5

Đá trơn nhỏ mẫu 5

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: TR52_5

Đá trơn nhỏ mẫu 4

Đá trơn nhỏ mẫu 4

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: TR52_4

Đá trơn nhỏ mẫu 3

Đá trơn nhỏ mẫu 3

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: TR52_3

Hạt viền đỏ

Hạt viền đỏ

Giá: 5,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC82_1

Hạt trạm vàng nhỏ

Hạt trạm vàng nhỏ

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC81_1

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 3

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 3

Giá: 20,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC79_3

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 1

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 1

Giá: 20,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC79_2

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 2

Hạt trạm khắc sơn màu mẫu 2

Giá: 20,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC79_1

Hạt lấp lánh xanh đỏ

Hạt lấp lánh xanh đỏ

Giá: 8,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC87_1

Hạt dẹt lấp lánh

Hạt dẹt lấp lánh

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC86

Sao 6 cánh

Sao 6 cánh

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_50

Cú mèo đáng yêu

Cú mèo đáng yêu

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_49

Chữ Love uốn lượn

Chữ Love uốn lượn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_48

Cá chép nhỏ

Cá chép nhỏ

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_47

Chuồn chuồn

Chuồn chuồn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_46

Bướm nhỏ xinh

Bướm nhỏ xinh

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_45

Tháp eiffel

Tháp eiffel

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_44

Mặt chốt đầu hạt

Mặt chốt đầu hạt

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_43

Ống trụ hoa văn

Ống trụ hoa văn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_42

Ống trụ họa tiết

Ống trụ họa tiết

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_41

Sao biển

Sao biển

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_40

Voi con

Voi con

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_39

Ống trụ họa tiết

Ống trụ họa tiết

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_38

Con bướm hình trụ

Con bướm hình trụ

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_37

Mặt chốt đầu hạt mẫu 4

Mặt chốt đầu hạt mẫu 4

Giá: 2,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC85_4

Mặt chốt đầu hạt mẫu 3

Mặt chốt đầu hạt mẫu 3

Giá: 2,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC85_3

Ống trụ họa tiết

Ống trụ họa tiết

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_36

Cỏ 4 lá hình trụ

Cỏ 4 lá hình trụ

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_35

Nốt nhạc

Nốt nhạc

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_34

Ống trụ ngắn

Ống trụ ngắn

Giá: 3,000 VND

Còn hàng.
Mã số: GC80_33

LoadingUpdating…